Historie města Bělá pod Bezdězem

Bělou pod Bezdězem najdete necelých patnáct kilometrů severozápadně od Mladé Boleslavi, na rozhraní Českého ráje a velmi známé turistické lokality Máchův kraj.  Od roku 1992 je samotné historické jádro města uznáno městskou památkovou zónou. Svůj název město získalo po říčce Bělá, která středem města protéká.

Původní obec nesla název Bezděz. Byla založena několik kilometrů odtud Hertvíkem z Kravař a Kunrátem již v roce 1264. Na podzim tohoto roku byla dokonce povýšena Přemyslem Otakarem II. na město. Město ale sužoval nedostatek vody a tak v roce 1304 nechal Hynek Berka z Dubé, se svolením krále Václava II. vystavět nové město s názvem Nový Bezděz přímo na říčce Bělé. Zakládací listina byla vydána v roce 1337, město získalo statut  a práva  z města původního, ovšem neujal se jeho název. Pro město se vžil název podle říčky Bělá. Město se začalo rozvíjet  a teprve za vlády Václava IV. se jeho výstavba bez podpory panovníka zastavila. V té době bylo v državě pánů z Michalovic. V průběhu husitských válek bylo město dvakrát dobyto a obsazeno a od roku 1468, kdy rod michalovických vymřel, se tu několikrát vyměnil majitel.

V šestnáctém století zaznamenalo město další rozkvět. V roce 1502 zde Jan Janovic nechal vybudovat vodovodní síť. V letech 1514 až 1521 tu byla v provozu českobratrská tiskárna a po celé 16. století se tu vyrábělo sukno. Město v té době drželi Berkové z Dubé, kteří se věnovali i přestavbě zámku na honosné sídlo. Bohuchval Berka z Dubé dokonce vlastnil i Kuřivody a jeho rozsáhlý majetek byl zkonfiskován po bitvě na Bílé hoře, kdy jeho majitel emigroval ze země, aby si zachránil holý život. Od roku 1622 jeho bývalé statky zakoupil Albrecht z Valdštejna.  Valdštejnové drželi pak Bělou pod Bezdězem až do roku 1848. Za jejich državy vznikla ve městě papírna a v roce 1765 tu fungovala manufaktura, která zaměstnávala hlavně děti.

Bělá se pak stala sídlem okresního soudu a okresního zastupitelství. Po roce 1918 byl však tento okres zrušen a o patnáct let později zanikla i textilka. Bělá pak také v roce 1938 byla na samé hranici zabraného území Sudet fašistickým Německem. Krušné období zaznamenala také v době obsazení vojsky Sovětské armády v roce 1968. Postupně zde byla vybudována základna nosičů taktických jaderných zbraní, ale dosud není jasné, zdy byly osazeny skutečnými jadernými hlavicemi. Nosiče a odpalovací rampy s funkčním zařízením tu ale byly až do roku 1991, které byly odvezeny při odsunu sovětských vojsk.

Turistický magazín