Hrad Bezděz

Bezděz je jedním z nejzajímavějších hradů v České republice. Mnoho hradů zaznamenalo v průběhu staletí rúzné přestavby do mnoha slohů, které v té době vládly. Bezděz si jako jeden z mála zachoval původní tvář. Neprošel žádnou přestavbou na romantické sídlo a nebyl ani pobořen, což zasáhlo mnoho slavných gotických staveb. Jedním z nejvzácnějších klenotů hradu je původní gotická hradní kaple a 15 barokních kapliček podél přístupové cesty, které znázorňují křížovou cestu.

Hrad nemůžete minout. Již z dálky dominuje svému okolí z vrcholu kopce Velký Bezděz v Dokeské pahorkatině.  Nachází se pouhých 6 km od Máchova jezera, které spolu s hradem Bezděz tvoří jednu z nejpůsobivějších lokalit v naší zemi. 

Hrad byl založen za vlády Přemysla Otakara II. v polovině 13. století, sloužil původně jako správní centrum rozsáhlého královského panství a především k ochraně velmi významné obchodní stezky z Prahy do Mělníka a dále do německého města Zittau. Stavba hradu byla v raně gotickém stylu provedena nesmírně precizně a zasloužili se o ni řemeslníci řádu Cisterciáků z Burgundska a severního Německa.  

Hrad sloužil také jako vězení pro krále Václava II. a jeho matku Kunhutu po vpádu Braniborských vojsk do Čech. Patřil poté pánům z Dubé, od nichž jej vykoupil Karel IV. Jeho syn Václav IV. dal však hrad opět do zástavy a dalšími jeho vlastníky byli markrabě Prokop, Havel ze Zvířetic, Jan Michalovic a jiní. Po bitvě na Bílé hoře byl hrad dobyt a vypálen a v roce 1624 jej získal Albrecht z Valdštejna.  V roce 1642 hrad dobyli Švédové v době třicetileté války a později hrad obsadili montserratští benediktini, kteří zde zřídili klášter. V roce 1778 hrad dobylo pruské vojsko a o zánik kláštera se postaral císař Josef II.

 Od té doby byl hrad opuštěn, vybavení kláštera bylo přemístěno do okolních kostelů a část do opatství Emauz v Praze.  V 19. století byl hrad majetkem Valdštejnů a za symbolickou částku byl prodán v roce 1932 Klubu českých turistů. O 21 let později hrad připadl do správy Státní památkové péče a od 60. let se na hradě provedla řada záchranných a konzervačních prací, včetně výměny střešní krytiny, opravy velké věže, hradní kaple  a purkrabského paláce.

V současné době je hrad přístupný veřejnosti, tedy přesněji řečeno kaple, starý královský palác, purkrabství, část hradebních zdí, Čertova věž a Křížová cesta.  Velká věž dnes slouží jako rozhledna. Hrad si můžete prohlédnou buď s průvodcem, nebo samostatně. Okolí hradu bylo vyhlášeno v roce 1993 jako Národní přírodní rezervace.

Turistický magazín