Městská památková zóna

Městská památková zóna, vyhlášená Ministerstvem kultury České republiky v roce 1992, sestává z jedenácti objektů.

Nejkrásnějším místem v Bělé pod Bezdězem je asi zdejší zámek. Vypíná se na nejvyšším bodě města, jeho dominantu tvoří  30 metrů vysoká věž a samotný zámek má půdorys ve tvaru nepravidelného pětiúhelníku. Zámek stojí na původním místě gotické tvrze a zámek byl často přestavován do podoby podle aktuálních stavebních slohů, největší přestavbu zaznamenal v roce 1689, včetně zámecké kaple z roku 1629. Uvnitř zámeckých prostor se dnes nachází muzeum města a některé části zámku byly přestavěny na byty.

Ve městě najdete Klášter Řádu sv. Augustina s kostelem sv. Václava, který byl založen r. 1345 Hynkem Berkou z Dubé. Dnešní podobu získal až na začátku 18. století v době jeho největší přestavby, přičemž řeholníci v něm působili až do poloviny 20. století. Teprve v roce 1950 byl Řád sv. Augustina, spolu s jinými řády, násilně zlikvidován.

Dalším zajímavým objektem ve městě je Česká brána, jedná se o poslední ze čtyř městských bran, které byly kdysi součástí mohutných městských hradeb. Brána je vysoká 13 metrů a zachovala se i její hranolovitá věž.

Významným městským objektem je Děkanský chrám Povýšení sv. Kříže ze 14. století, který pamatuje nově založené město. Chrám zachvátil požár v roce 1935 a o 15 let později byl znovu vystavěn do barokní podoby.

Městská radnice na náměstí pochází z roku 1613, která byla zvýšena o jedno patro v polovině 19. století. V areálu se také nachází městská šatlava.

Do památkové zóny byly zařazeny o dva městské domy č.p. 85 a 86 a budova děkanství z roku 1807.

Posledními objekty městské památkové zóny jsou Mariánský sloup jako výraz poděkování za záchranu města od středověkého moru. Sloup byl postaven roku 1681 za přispění Arnošta z Valdštejna. Předposledním objektem je socha sv. Jana Nepomuckého z počátku 18. století, která stávala na náměstí a nyní ji najdete před kostelem. Posledním artefaktem minulosti, který byl do památkové zóny zařazen, je pomník Na stráž z roku 1931 v městském parku od sochaře Josefa Mařatky.

Turistický magazín